เรื่อง ขอแจ้งกำหนดการย้ายข้อมูล

เรียน ท่านผู้ใช้บริการทุกท่าน

    ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 00.00 – 12.00 น. ทางฝ่ายพัฒนาระบบจะดำเนินการย้ายข้อมูลไปยังเครื่องที่ใหญ่กว่า
และได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย หากเว็บยังไม่ขึ้นข้อมูล กรุณาแจ้งผู้ให้บริการเปลี่ยน IP ให้ชึ้ไปที่ 202.142.212.3 หรือแจ้ง service@support.tht.in

ฝ่ายพัฒนาระบบ